Naše fungování ve studiu…

30. prosinec 2011

Dabování s herci ve studiu AVC ČVUT. Fotografie Max Novosad, Martin Šplíchal, Andrea Geletová